×
AĞAÇ NEDİR?

Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir.

Fide 1 yıl sonra fidan halini alır.Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar,gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur.

Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken,gövde de bir tane yıllık halka meydana gelir.

Bu halkalar ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır.Yağışı bol yıllarda geniş bir halka,kurak geçen yıllarda ise ince ve küçük halka meydana gelir.

Ksilem(odun)büyüme  halkaları tarafından oluşturulur(yıllık artış).

Bu halkalardan da ağacın yaşı kolaylıkla anlaşılabilir.