×
Doğu Ladi̇ni̇ (Pi̇cea Ori̇entali̇s)

Çam ailesinin bir bitki türüdür. Boyları yaklaşık olarak (40-60) metre olabilmektedir. Çapı ise 1,5 ile 2 metreye ulaşabilen dolgun ve düzgün gövde yapısında olan Ladin (picea orientalis) önemli bir orman ağacıdır. İlk yaşlarda büyüme yavaş olup 8-10 yaşlarından sonra büyüme hızlanmaktadır.

Ladin ağacı iç ve dış mekanlarda kullanılabilen dayanıklı bir ağaç çeşididir.  Boyanması ve cilalanması iyidir.

Hızlı ve iyi kurutulur, çatlamaya meyili azdır, işlenmesi de kolaydır.

Ahşap Ambalaj sektöründe, inşaatlık kerestede ve kapı serenlerinde kullanılabilmektedir.